Meer informatie voor zorgorganisaties

Heeft u een cliënt met een specifieke zorgvraag en wilt u kijken wat Wijkhaeghe hierin kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op.

De afgelopen periode hebben onze zorgverleners diverse specifieke zorgvragen opgepakt binnen andere organisaties. Hierbij valt te denken aan 24 uurs zorg, nachtzorg of beademingszorg.

Wanneer zorgverleners specifieke competenties nodig hebben voor de zorgvraag, zorgt Wijkhaeghe ervoor dat dit zo snel mogelijk gerealiseerd wordt en de zorgverleners inzetbaar zijn op het juiste deskundigheidsniveau.

Wijkverpleging & indicatiestelling

De laatste jaren is er veel veranderd in de zorg. De decentralisatie van de AWBZ in 2015 heeft ervoor gezorgd dat er rondom de financiering van zorg heel wat verschuivingen zijn geweest.
De wijkverpleegkundige speelt een belangrijke rol in het proces van toewijzen van extramurale zorg.

Bij Wijkhaeghe hebben we al deze kennis in huis en kunnen we, vanwege korte lijnen en actuele kennis, snel inspelen op veranderen.

De wijkverpleegkundigen die via Wijkhaeghe werken zijn bevoegd en bekwaam in het stellen van indicaties conform de eisen vanuit de V&VN.

Heeft uw organisatie een vraag met betrekking tot het stellen van indicaties? We denken graag met u mee!

Zorgverzekeringswet – PGB

Bent u voor uw cliënt op zoek naar een onafhankelijke wijkverpleegkundige die een indicatie kan stellen voor de zorgverzekeringswet? Ook dan kunt u terecht bij Wijkhaeghe. Doelmatig – en rechtmatig werken is één van onze speerpunten.

Ook kunt u bij ons terecht wanneer u te weinig bevoegde indicerende verpleegkundigen heeft. Wijkhaeghe kan de continuïteit van zorg borgen door het tijdig en volledig stellen van ZvW-indicaties, het monitoren van de geïndiceerde zorg en het zonodig bijstellen van de indicatie.

Wilt u weten wat de wijkverpleegkundige nog meer voor uw organisatie of cliënt kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met ons.

Plan een afspraak

Via onderstaand formulier kunt een contactaanvraag indienen. Zodra wij deze binnen krijgen nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.

No response from API.

Persoonlijke gegevens

Bericht