Nachtzorg en 24 uurs zorg

U heeft in de nacht zorg nodig en voelt zich veiliger als er iemand in huis is? Of u wilt van een goede nachtrust genieten, zodat u de zorg voor uw partner overdag goed aan kan?
Wanneer er continue zorg, verpleging of begeleiding nodig is, maar opname in een verpleeghuis (nog) niet mogelijk is. Of wanneer u graag thuis wilt blijven wonen, maar wel 24 uur per dag een beroep op een zorgverlener moet kunnen doen. In deze gevallen kan 24 uurs zorg mogelijk een goede oplossing zijn.

24 uurs zorg wordt vaak ingezet bij ziekte waarbij (veel) hulp en/of verpleging in de eigen omgeving, thuis, nodig is.

Bijvoorbeeld:

  • in de laatste levensfase
  • bij gevorderde dementie
  • bij aandoeningen die progressief verslechteren en invaliderend van aard zijn, zoals bijvoorbeeld reumatoïde artritis en chronisch hartfalen
  • bij chronische psychische stoornissen die alleen zijn onmogelijk maken

Nachtzorg of 24 uurs zorg is mogelijk voor één, meerdere of alle nachten per week.

Categorieën: Diensten