Wijkhaeghe bemiddelt in particuliere zorg op verschillende vlakken: persoonlijke verzorging, verpleegkundige zorg, mantelzorgondersteuning, nachtzorg en 24 uurs zorg aan huis en terminale zorg.
U kunt de zorg via Wijkhaeghe op verschillende manieren (gedeeltelijk) financieren:

  1. Vanuit de Zorgverzekeringswet
  2. Vanuit de WMO
  3. Vanuit de Wet Langdurige Zorg
  4. Geheel of gedeeltelijk uit eigen middelen

Zorgverzekeringswet

Tijdens de eerste kennismaking bij u thuis wordt er gekeken welke mogelijkheden er zijn om de zorg gedeeltelijk te financieren. Wanneer u in aanmerking komt voor zorg die (gedeeltelijk) vergoed wordt vanuit de Zorgverzekeringswet komt de wijkverpleegkundige vervolgens bij u langs om hiervoor een indicatie te stellen.
Het is mogelijk dat deze indicatie niet toereikend is voor uw wensen. Samen met u kijken we naar de beste mogelijkheid om de gewenste zorg in te zetten.

Zorg vanuit de Zorgverzekeringswet wordt vergoed vanuit de basispolis. Hiervoor geldt geen (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage.

WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zorgt ervoor dat mensen met een beperking langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De WMO is er voor ouderen en mensen met een handicap of een chronisch psychisch probleem en wordt gefinancierd vanuit de plaatselijke gemeente. Wanneer u kiest voor mantelzorgondersteuning en/of begeleiding via Wijkhaeghe kunt u in aanmerking komen voor (een gedeeltelijke) financiering via de WMO.

Als u in aanmerking wil komen voor financiering via de WMO, kun u contact opnemen met de gemeente waar u staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Ook wij kunnen u desgewenst helpen met het aanvragen van deze indicatie.

Voor zorg vanuit de WMO geldt een eigen bijdrage van €19,- per maand. Deze wordt geïnd door het CAK. Voor meer informatie kunt u hier kijken.

Wet Langdurige Zorg

Om zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) te kunnen ontvangen is er een indicatiebesluit nodig vanuit het CIZ. Deze indicatie kan worden afgegeven in Zorg in Natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB).

Met een PGB kunt u zelf zorg inkopen waar u wilt. Vanuit het PGB kunt u (gedeeltelijk) de rekeningen van particuliere zorg betalen. Als het PGB niet toereikend is om de benodigde zorg te betalen, kunt u het restant met eigen middelen aanvullen. Er zijn verschillende mogelijkheden om PGB te verkrijgen, in een vrijblijvend gesprek vertellen wij u daar graag meer over. Ook kunnen we op uw verzoek de indicatie voor u aanvragen. Voor meer informatie over een PGB kunt u hier kijken.

Wanneer u een PGB vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) geldt hiervoor een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Uw eigen bijdrage is in 2020 minimaal (€ 23,80 in 2020) en maximaal € 881,60 per maand.
Deze wordt geïnd door het CAK. Klik hier om naar de rekenmodule te gaan voor het berekenen van de eigen bijdrage.

Geheel of gedeeltelijk uit eigen middelen

Wanneer u zorg geheel uit eigen middelen betaalt heeft u geen indicatie of verwijzing nodig. U bepaalt samen met ons welke zorg u wilt en op welk tijdstip u dit wilt. Wij zoeken daar passende zorgverleners bij en brengen de kosten maandelijks via een overzichtelijke factuur bij u in rekening. 

Wanneer de indicatie vanuit de WLZ, de ZvW of WMO niet toereikend is, of wanneer u extra zorg wilt inkopen kunt u ervoor kiezen om dit gedeeltelijk vanuit eigen middelen te doen.