Over ons

Wijkhaeghe is een organisatie met een frisse kijk op zorg. Een organisatie waar kwaliteit en deskundigheid, in combinatie met integriteit voorop staan.

Het verschil tussen particuliere en reguliere thuiszorg
Het verschil tussen de particuliere en reguliere thuiszorg zit hem met name in de financiering en organisatie ervan. Wanneer u kiest voor reguliere thuiszorg, dan valt dit over het algemeen onder de Zvw (Zorgverzekeringswet) en krijgt u deze zorg vergoed vanuit de basisverzekering. De wijkverpleegkundige kan uw situatie inschatten en bepaalt vervolgens waar u recht op heeft. U krijgt dan een zogenaamde indicatie waarbinnen de zorg moet worden geleverd. Vervolgens wordt u meestal in een route geplaatst en ontvangt u de zorg volgens de indicatie en binnen de mogelijkheden van de zorgaanbieder.

Bij particuliere zorg regelt u zelf uw zorg. U kunt dan ook in overleg met de zelfstandig zorgverlener de zorg invullen zoals u dat prettig vindt en waar u behoefte aan hebt.

Bij particuliere thuiszorg wordt er alle tijd voor u genomen, wanneer u dat wilt. Vandaar dat we zorgmomenten van minimaal een uur afspreken. De zelfstandig zorgverleners zijn flexibel in de dagen en tijden.
Particuliere thuiszorg stopt niet bij u, uiteraard wordt ook het contact onderhouden met uw mantelzorger(s) en/of uw naasten. We zijn een aanspreekpunt voor uw familie, mantelzorg en andere betrokkenen.

Particuliere zorg betaalt u zelf, eventueel (gedeeltelijk) vanuit een persoonsgebonden budget. Ook zijn er mogelijkheden om een deel te financieren vanuit de Zorgverzekeringswet. Kijk voor meer informatie op onze pagina financiering.

Tijdens een kennismakingsgesprek inventariseren we allereerst welke behoeften en wensen u heeft. Samen met u bepalen we welke zorg hierop het beste aansluit. Vervolgens zoeken we een goede match tussen uw behoefte en onze zelfstandige zorgprofessionals, zodat er een vast team van zorgverleners bij u thuis komt. Het tijdstip van de zorgverlening wordt in overleg met u bepaald.

De zorg kunt u voor minimaal 1 uur per keer bij ons afnemen.